logo

שיתוף בטוויטר

1849 צפיות

"מה היה קורה אם ..." (סרטון נגד בריונות) - TopStrix

סרט הנקרא "מה היה קורה אם". סרט הבא נגד בריונות, מלמד דרך חיים שצריך לקחת לצומת הלב ולאמץ אותה בחיים האמיתיים. זה מה שהיה קורה אם ...